Söve

Kapı ve pencere kenarlarında, mimari estetik sağlamak amacıyla kullanılan donatılı yapı elemanlarıdır.

Söve

Kapı ve pencere kenarlarında, mimari estetik sağlamak amacıyla kullanılan donatılı yapı elemanlarıdır. Taşıyıcı olmayan bu elemanlar projeye göre istenilen her boyda ve çok çeşitli şekillerde üretilmektedir. Söveler, Ytong Örgü Tutkalı ve çeşitli tespit sistemleriyle duvar ve lentoya kolayca monte edilir.

Daha fazla bilgi için https://ytong.com.tr adresine gidiniz