Çatı Uygulama

Yapılardaki çatı izolasyonu uygulamaları, çatının özellikleri ve kullanım amacı gibi etkenlere bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Çatı Uygulama

Çatı, binanın yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuktan koruyan, tamamlayıcı bir parçasıdır. Çatısız bir bina veya binasız bir çatı düşünülemez.

Çatı, biçimi ve konstrüksiyonu binanın karşı karşıya kaldığı iç ve dış koşullar ile kullanıcı gereksinimlerinin optimizasyonunu sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Tasarımcı bu optimizasyonu sağlayabilmek için Sistem Açılım Seviyesi (SAS) bakış açısından, çatının açılım seviyesindeki düzeyini belirlemek ve bu SAS’a göre sistemin tasarımını etkileyen ve uyulması zorunlu üst sistem verileri ile tasarımcının elindeki seçimsel nitelikli alt sistem verilerinin sentezini yapmak zorundadır. Çatı, binanın bir alt sistemi olduğundan öncelikle SAS’ta açılım seviyesi belirlenmelidir. Önce, SAS’ta çatının yeri belirlenir. Çatıyı etkileyen ve zorunlu olarak uyulması gereken tasarım verileri çatı açılım seviyesinin üzerinde kalan sistemlerdir.

Ülke, bölge ve kent açılım seviyeleri coğrafi ve iklimsel özellikler yönünden nasıl bir çatı yapılması gerektiğini belirler. Şu halde çatı, tasarım stratejisi olarak uyulması zorunlu nitelikteki üst sistem tasarım verileri ile tasarımcının seçimine bağlı alt sistem verilerinin optimum sentezi olarak ifade edilebilir.

Çatı Uygulama

Akıncıoğulları
Onduline Onduser Uygulama - Çatı Uygulama

Onduser seramiğin çatı ve cephe kaplaması olarak kullanılmasına olanak tanıyan yepyeni ve benzersiz bir sistemdir.

Detay
Onduline Onduser Uygulama

Çatı Uygulama

Akıncıoğulları
Shingle Çatı Uygulama - Çatı Uygulama

Shingle çatı, esnek yapısıyla, geleneksel olarak tercih edilen çatı kaplama malzemelerinden farklıdır. Sert ve kırılgan olmaması sayesinde...

Detay
Shingle Çatı Uygulama

Çatı Uygulama

Akıncıoğulları
Kiremit Çatı Uygulama - Çatı Uygulama

Binaların tepelerine nizami bir şekilde dizilmiş kiremitlerden oluşan çatılardır.

Detay
Kiremit Çatı Uygulama